Nội dung học mới khóa học chỉ huy trưởng tại HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH học chỉ huy trưởng CÔNG TRÌNH TẠI TPHCM
– Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng.
– Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình;
– Quản lý chất lượng thi công xây dựng.
– Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình và tổ chức công trường.
– Lựa chọn nhà thầu xây dựng trong hoạt động xây dựng.
– Quản lý an toàn lao động.
– Quản lý chi phí xây dựng công trình.
– Luật Lao động và hợp đồng lao động.
Hình thức đăng ký học chứng chỉ chỉ huy trưởng cấp chứng chỉ chỉ huy trưởng:
+ Đăng ký qua hotline 24/7: 0985.085.440 (Mr Sơn, tư vấn đào tạo)
+ Đăng ký qua internet: Click vào Đây
+ Đăng ký qua yahoo, email:
Yahoo online 24/7: lophocxaydung
Email: lophocxaydung@yahoo.com.vn
+ Đăng ký tại văn phòng, fax …

  • VIỆN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ XÂY DỰNG
  • + Add: Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội
  • + Hotline tư vấn và đăng ký học: 0985-085-440
  • + Email: quangsonedu@gmail.com
  • + Đăng ký qua hotline 24/7: 0985.085.440 (Mr Sơn, tư vấn đào tạo)
  • + Đăng ký qua internet: Click vào Đây
  • + Đăng ký qua email: quangsonedu@gmail.com
Frontier Theme